Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Instruiri privind achizițiile publice și managementul riscurilor

Instruiri privind achizițiile publice și managementul riscurilor

Aprilie 02, 2018 accesari 1009

În perioada 28-29 martie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la sesiunea de instruire ,,Aspecte generale privind achizițiile publice și managementul riscurilor de corupție. Colaborarea auditorilor interni cu alți furnizori de asigurare”, organizată de către Ministerul Finanțelor. Seminarul dat, a fost dedicat auditorilor interni din cadrul APC și APL de nivelul al doilea, precum și auditorilor interni, care dețin certificate de calificare în domeniu.

Scopul și obiectivele seminarului au fost axate pe schimbul de opinii, experiență și interacțiune între auditori interni cu alți furnizori de asigurare, precum și a familiariza participanții la seminar cu normele de aplicare a cadrului normativ în domenii conexe activității de audit.

În calitate de formatori la seminarul dat au fost reprezentanți din cadrul Centrului Național Anticorupție, Inspecției Financiare, Agenției Achiziții Publice și Curții de Conturi.

Curtea de Conturi la acest seminar a fost reprezentată de către Nina Onofrei, șef Direcție generală planificare, metodologie, controlul calității și instruire profesională și Tatiana Caraman, șef Direcție planificare și monitorizare. Dle au prezentat următoarele tematici: „Implementarea recomandărilor Curții de Conturi” și „Colaborarea dintre auditul public extern și auditul intern, oportunitate sau obligativitate?”.

Participanții la seminar s-au încadrat activ în discuții, au comunicat despre dificultățile întâmpinate în organizarea activităților operaționale în domeniile abordate în cadrul sesiunii de instruire, iar formatorii au oferit explicații în acest sens.