Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Întrevedere cu tematica abordării riscurilor de integritate și corupție în cadrul APL

Întrevedere cu tematica abordării riscurilor de integritate și corupție în cadrul APL

Noiembrie 28, 2017 accesari 870

Marijana Trivunovic, expert internațional și Giulia Re, manager al Proiectului comun UE/CE privind controlul corupției prin prevenire și aplicarea legii (CLEP) au efectuat o vizită la Curtea de Conturi astăzi, 28 noiembrie 2017. Experții au avut o întrevedere de lucru cu Petru Rotaru, membru al Curții de Conturi, Sergiu Știrbu, șef interimar al Direcției generale auditul autorităților publice locale, Tatiana Vozian, șef a Direcției instruiri profesionale, precum și Violeta Balan, șef al Secției relatații externe și comunicare.

Experții europeni au solicitat opinia Curții de Conturi despre strategie, relevanța acțiunilor, indicatorilor și altor aspecte cu referire la autoritățile publice locale, abordate la pilonul II al planului de acțiuni privind implementarea Strategiei. De asemenea, discuțiile au fost axate pe constatările și recomandările Curții de Conturi, formulate în cadrul misiunilor de audit la APL.

Curtea de Conturi, în cadrul auditării APL, a încercat, în ultima perioada să schimbe abordarea de audit, axându-se pe probleme sistemice, a remarcat Petru Rotaru. În acest scop, potrivit dl Rotaru, Direcția generală auditul autorităților publice locale a CCRM a efectuat, de asemenea și câteva audituri de performanță cu abordare de sistem, cu verificarea mai multor entități. Rapoartele Curții de Conturi relevă multiple probleme și neconformități în domeniul managementului resurselor publice și gestionării patrimoniului de stat la nivel de APL. Pe viitor, instituția supremă de audit din țară intenționează să auditeze toate autoritățile publice locale o dată la trei ani, pentru a acoperi anual circa o treime de entități, a informat membrul Curții de Conturi.

Dna Trivunovic a remarcat importanța constatărilor din rapoartele Curții de Conturi în procesul de monitorizare a implementării de către APL a acțiunilor prevăzute în Strategie. Participanții la ședința de lucru au pus în discuție, de asemenea, nivelul de implementare a sistemului de audit intern în cadrul APL, optimizarea modalităților de monitorizare și raportare a APL a implementării acțiunilor stipulate în planul de acțiuni al Strategiei.