Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Întrunirea anuală a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul TI

Întrunirea anuală a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul TI

Aprilie 11, 2019 accesari 1035

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la cea de-a XIII-a întrunire a Grupului EUROSAI privind auditul TI, desfășurată în or. Floriana, Malta, în perioada 4-5 aprilie curent. Evenimentul a fost organizat de Oficiul Național de Audit al Maltei, în comun cu Oficiul Național de Audit al Poloniei, care a deținut președinția Grupului de lucru respectiv până în anul 2019, precum și Oficiul Național de Audit al Estoniei.

Scopul întrunirii l-a constituit consolidarea rezultatelor activităților membrilor Grupului EUROSAI pe parcursul anului 2018, împărtășirea experiențelor în domeniul auditului TI între Instituțiile Supreme de Audit (ISA), precum și planificarea activităților ulterioare ale Grupului pentru realizarea obiectivelor stabilite în Planul strategic EUROSAI 2017-2023.

La eveniment au participat reprezentanți ai ISA din 32 de țări, precum: Estonia, România, Elveția, Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Ungaria, Lituania, Malta, Polonia, Federația Rusă, Serbia, Turcia, Moldova etc., precum și reprezentanți ai Curții de Conturi Europene.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova la acest eveniment a fost reprezentată de Natalia Balaban – Uncu, șef Direcție și Vladimir Cazimir, auditor public principal.

În cadrul evenimentului au fost organizate ateliere de lucru, workshop-uri, lecții învățate combinate cu discuții și dezbateri, scopul de bază fiind diseminarea experiențelor și celor mai bune practici în domeniul auditului TI.

De menționat că, din anul 2014, președinția Grupului EUROSAI respectiv o deține ISA a Poloniei, activitatea acestuia fiind una complexă, încorporând mai multe proiecte (instrumente), inclusiv:

- CUBE, sau Spațiul de control al procesului de e-guvernare, o bază de date „inteligentă” a rapoartelor de audit aferente domeniului e-guvernare, remise de mai multe ISA din diferite țări, urmare auditurilor efectuate în domeniul e-Guvernării;

- ITASA – autoevaluarea capacităților ISA privind realizarea misiunilor de audit TI;

- ITSA – autoevaluarea instrumentelor TI, utilizate în cadrul misiunilor de audit, precum și la automatizarea proceselor business în cadrul ISA;

- PA sau auditul paralel, definit ca misiune realizată de către mai multe ISA, folosind aceleași tematici, evaluări de risc, programe de audit etc.

Membri ai Grupului de lucru sunt, de regulă, auditori TI din cadrul ISA, care realizează misiuni de audit TI în conformitate cu ISSAI și bunele practici în domeniu, CCRM fiind membră activă a Grupului respectiv, începând cu anul 2012.