Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Întrunirea anuală a grupurilor de proiecte IT(A)SA

Întrunirea anuală a grupurilor de proiecte IT(A)SA

Martie 29, 2019 accesari 1075

 

La data de 20 martie curent, auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat la întrunirea grupurilor de proiecte ITSA și ITASA în orașul Berna, Elveția.

Scopul reuniunilor a constat în consolidarea rezultatelor recentelor atelierelor de lucru ITSA și ITASA și de a face schimb de experiență și expertiză, ceea ce va contribui, de asemenea, la pregătirea pentru următoarea reuniune a Grupului de lucru EUROSAI  privind auditul TI.

Întrevederea a adunat membrii grupurilor de lucru ITSA și ITASA și a fost găzduită de Oficiului Federal de Audit al Elveției (OFAE), liderul proiectelor menționate. La eveniment au participat reprezentanții instituțiilor supreme de audit (ISA) din Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Malta, Serbia, Ungaria, Turcia, Moldova, Zambia, Zimbabwe, reprezentanți ai Curții de Conturi Europene, etc.

ISA a Moldovei a fost reprezentată de Vitalie Babără, șef Secție și Marina Cataraga, auditor public superior, membri ai Grupului de lucru EUROSAI privind auditul TI.

Activitățile din grupul de lucru ITSA și ITASA sunt îndreptate spre alinierea la obiectivele strategice ale Planului strategic EUROSAI 2017-2023:

I. Promovarea și intermedierea cooperării profesionale pentru sprijinirea unor audituri eficiente, inovatoare și relevante;

II. Sprijinirea și facilitarea dezvoltării capacității instituționale a ISA-urilor membre pentru a face față noilor oportunități și provocări.

Reuniunea a inclus ateliere de lucru și discuții în grupuri, care au identificat nevoile ISA europene în ceea ce privește autoevaluarea IT și autoevaluare auditului IT. Observațiile făcute sunt menite să contribuit la stabilirea orientărilor pentru activitățile care vor susține ISA în viitor.

Instrumentul ITSA reprezintă o auto-evaluare a funcției TI a ISA, a proceselor care au impact asupra activității de bază a instituției, în scopul determinării nivelului de maturitate a acesteia, stabilirea lacunelor, care limitează eficacitatea acestora cu oferirea soluțiilor în vederea creșterii nivelului de maturitate. O funcție TI mai avansată, va adăuga o mai mare valoare proceselor (inclusiv o mai mare rentabilitate a investiției TI) și va menține un control mai bun asupra riscurilor, care sunt asociate utilizării TI.

Metoda ITASA (autoevaluarea capacităților de audit TI a ISA), presupune un set de acțiuni simple și standarde, care sunt menite să contribuie la îmbunătățirea funcției de audit al TI, în dependență de nevoile specifice ale unei ISA. Necesitatea evaluării funcției de audit TI rezidă în posibilitatea determinării maturității actuale a sistemului, precum și stabilirea performanțelor care urmează a fi atinse.

Menționăm că, Curtea de Conturi a Republicii Moldova participă activ în proiectele ITSA și ITASA, începând cu anul 2014.