Invitație la ședință

Mai 30, 2017 accesari 1655

 

La data de 31 mai 2017, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Rapoartele auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și Raportul auditului managementului datoriei sectorului public pe anul 2016.

Raportor: Svetlana Purici, șef al Direcției auditul domeniilor infrastructură și dezvoltare regională din cadrul Direcției generale auditul fondurilor publice pentru agricultură, silvicultură, infrastructură și mediu.

Ședința va avea loc în incinta Curţii de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Transmisiunea în direct va fi disponibilă pe pagina web www.ccrm.md .

 

Secția relații externe și comunicare, 

 Curtea de Conturi a Republicii Moldova 

Tel.  022 266027