Invitație la ședință

Martie 23, 2018 accesari 1630

La data de 26 martie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul de audit ”Performanța sectorului feroviar este dependentă de implementarea coerentă a guvernanței corporative și investițiile efectuate în acest domeniu”.

Raportor: Ada Railean, controlor de stat principal din cadrul Direcției generale auditul gestiunii economice corporative, tehnologiilor informaționale și autorităților de reglementare.

Ședința va avea loc în incinta Curţii de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Transmisiunea în direct va fi disponibilă pe pagina web www.ccrm.md.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027