Invitație la ședință

Mai 15, 2018 accesari 6782

La data de 17 mai 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Turismului la 31 decembrie 2017.

Raportor: Irina Ter—Cula, șef al Direcției audit financiar din cadrul Direcției generale auditul gestiunii economice corporative, tehnologiilor informaționale și autorităților de reglementare.

Ședința va avea loc în incinta Curţii de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Transmisiunea în direct va fi disponibilă pe pagina web www.ccrm.md.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027