Invitație la ședință

Mai 18, 2018 accesari 1691

La data de 25 mai 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul bugetar încheiat 2017.

Raportor: Ina Baciu, controlor de stat superior, Direcția generală auditul sectorului social

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Transmisiunea în direct va fi disponibilă pe pagina web www.ccrm.md.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel.  022 266027