Invitație la ședință

Iunie 27, 2018 accesari 1417

 

La data de 28 iunie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice proiectul Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică la 31 decembrie 2017.

Raportor: Irina Ter-Cula, șef al Direcției audit financiar din cadrul Direcției generale auditul gestiunii economice corporative, tehnologiilor informaționale și autorităților de reglementare.

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Transmisiunea în direct va fi disponibilă pe pagina web www.ccrm.md.

 

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027, 266026