Invitație la ședință

Decembrie 10, 2018 accesari 2159

La data de 12 decembrie 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice:

  1. Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Național de Statistică încheiate la 31 decembrie 2017 – ora 10:00.

Raportor: Uliana Negru, controlor de stat principal în cadrul Direcției generale auditul finanțelor publice

  1. Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Cancelariei de Stat încheiate la 31 decembrie 2017 – ora 12.00.

Raportor: Maia Savva, controlor de stat principal în cadrul Direcției generale auditul finanțelor publice

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027