Invitație la ședință

Decembrie 13, 2018 accesari 2287

La data de 15 decembrie 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice:

  1. Raportul auditului situațiilor financiare ale Serviciului de Stat de Arhivă încheiate la 31 decembrie 2017ora 10:00.

Raportor: Viorica Verdeș, șef al Direcției auditul domeniilor agricultură, silvicultură și mediu în cadrul Direcției generale auditul fondurilor publice pentru agricultură, silvicultură, infrastructură și mediu

  1. Raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 43 din 30.11.2016 aferente auditului performanței ”Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (8 luni): resurse generoase – rezultate incerte” – ora 12.00.

Raportor: Lilia Zamăneagră, controlor de stat principal, Direcția generală auditul fondurilor publice pentru agricultură, silvicultură, infrastructură și mediu.

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027