Invitație la ședință

Decembrie 14, 2018 accesari 2192

La data de 17 decembrie 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice:

  1. Raportul auditului asupra raportului financiar al municipiului Chișinău pe anul 2017 – ora 10:00.

Raportor: Rima Sciastlivîi, controlor de stat superior în cadrul Direcției generale auditul autorităților publice locale

  1. Raportul auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public al municipiului Orhei pe anii 2015-2017 – ora 14.00.

Raportor: Igor Lungu, controlor de stat superior în cadrul Direcției generale auditul autorităților publice locale

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027