Invitație la ședință

Decembrie 17, 2018 accesari 2293

 

La data de 18 decembrie 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice:

  1. Raportul auditului conformității ”Declarările salariale și a plăților la Bugetul Public Național și impactul asupra drepturilor sociale ale cetățenilor” ora 10:00.

Raportor: Ion Vintilă, controlor de stat principal, Direcția generală auditul sectorului social

  1. Raportul auditului situațiilor financiare ale Procuraturii Generale la 31 decembrie 2017 – ora 14.00.

Raportor: Vasile Moșoi, șef al Direcției generale auditul gestiunii economice corporative, tehnologiilor informaționale și autorităților de reglementare

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027