Invitație la ședință

Decembrie 20, 2018 accesari 2435

 

La data de 21 decembrie 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice:

  1. Raportul auditului conformității acordării pensiilor în Republica Moldova ora 10:00.

Raportor: Larisa Postică, controlor de stat principal, Direcția generală auditul sectorului social

  1. Raportul auditului situațiilor financiare ale Unității pentru implementarea și consolidarea proiectelor Instituția Publică ”Echipa de Management al Proiectelor managementul durabil al poluanților organici persistenți” pentru anul 2017 – ora 14.00.

Raportor: Viorel Roman, controlor de stat principal, Direcția generală auditul fondurilor publice pentru agricultură, silvicultură, infrastructură și mediu

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027