Invitație la ședință

Aprilie 22, 2019 accesari 1395

La data de 23 aprilie 2019, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice:

  1. Raportul auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2018 ora 10:00.

Raportor: Vasile Moșoi, șef al Direcției generale de audit IV.

  1. Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Cricova încheiate la 31.12.2017 – ora 14.00.

Raportor: Aurelia Usatîi, auditor public principal în cadrul Direcției generale de audit V.

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

 

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027