Invitație la ședință

Aprilie 23, 2019 accesari 1859

La data de 24 aprilie 2019, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice:

  1. Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2018 ora 10:00.

Raportor: Svetlana Purici, șef al Direcției generale de audit III.

  1. Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiile din subordine în anul 2018 – ora 14.00.

Raportor: Ion Vintilă, șef direcție în cadrul Direcției generale de audit II.

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

 

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027