Invitație la ședință

Aprilie 24, 2019 accesari 1718

La data de 25 aprilie 2019, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice:

  1. Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2018 ora 10:00.

Raportor: Natalia Baxanean, auditor public principal, Direcția generală metodologie, planificare și raportare

  1. Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiile din subordine încheiate la 31.12.2018 – ora 14.00.

Raportor: Vitalie Cornovanu, auditor principal, Direcția generală de audit II.

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

 

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027