Invitație la ședință

Octombire 09, 2019 accesari 681

 

La data de 24 octombrie 2019, ora 10:00 Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice:

  1. Raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 12 din 05 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului ”Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”.

Raportor: Cătălina Doru, șef al Direcției audit III în cadrul Direcției generale de audit V.

La fel, la data de 24 octombrie 2019, ora 14:00 Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice:

  1. Auditul conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei și Vinului.

Raportor: Tatiana Popa, auditor public principal, Direcția generală de audit III.

Ședințele vor avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027