Invitație la ședință

Octombire 30, 2019 accesari 2049

La data de 31 octombrie 2019, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului rapoartelor financiare ale unității administrativ teritoriale de nivelul II – raionul Ocnița încheiate la 31.12.2018.

Raportor: Victor Gamulinschi, auditor public principal în cadrul Direcției generală de audit V

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Transmisiunea în direct va fi disponibilă pe pagina web www.ccrm.md.

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027