Invitație la ședință

Decembrie 16, 2019 accesari 826

 

La data de 17 decembrie 2019, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice:

  1. Raportul asupra rapoartelor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale încheiate la 31 decembrie 2018.
  2. Raportul auditului gestionării mijloacelor financiare alocate pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019

Raportor: Uliana Negru, auditor public principal, Direcția generală de audit I.

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

Transmisiunea în direct va fi disponibilă pe pagina web www.ccrm.md.

 

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027