Invitație la ședință

Ianuarie 29, 2020 accesari 1034

La data de 30 ianuarie 2020, ora 10:00 Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice:

  1. Raportul auditului performanței Programului național de combatere a hepatitei virale B, C și D pentru anii 2017-2021.

Raportor: Anastasia Danilcova, auditor principal, Direcția generală de audit II

 

La fel, la data de 30 ianuarie 2020, ora 14:00 Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice:

  1. Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de reducere a poverii tuberculozei.

        Raportor: Elena Cebotari, auditor public principal, Direcția generală de audit II.

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 69, et. 4, bir. 404.

 

Secția relații externe și comunicare,

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Tel. 022 266027