Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / La Chișinău s-a desfășurat cea de-a IV întrunire a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul fondurilor alocate pentru combaterea efectelor calamitaților naturale și a dezastrelor

La Chișinău s-a desfășurat cea de-a IV întrunire a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul fondurilor alocate pentru combaterea efectelor calamitaților naturale și a dezastrelor

Martie 30, 2018 accesari 1771

În perioada 29-30 martie 2018, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a organizat, în cooperare cu Curtea de Conturi a Ucrainei cea de-a IV întrunire a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul fondurilor alocate pentru combaterea efectelor calamitaților naturale și a dezastrelor.

Evenimentul a început printr-un minut de reculegere în memoria victimelor tragediei produse în orașul rus Kemerovo.

Misiunea Grupului de lucru întrunit în capitala Republicii Moldova a fost de a consolida conlucrarea în domeniul dezvoltării potențialului de audit, coordonarea eforturilor statelor europene în gestionarea acțiunilor cu impact de prevenire și lichidare a consecințelor catastrofelor naturale.

”Obiectivele de dezvoltare strategică ale Grupului de lucru vin să suplinească eforturile comune ale instituțiilor supreme de audit în cadrul EUROSAI, de a identifica cele mai relevante subiecte legate de prevenirea și lichidarea consecințelor dezastrelor și de a conlucra în cadrul desfășurării eficiente a auditurilor pe această temă”, a menționat în cuvântul său de salut Veaceslav Untila, Președintele Curții de Conduri a Republicii Moldova.

De asemenea, obiectivele Grupului de lucru au vizat inițierea și coordonarea internațională a auditurilor comune/paralele în domeniile relevante pentru activitatea Grupului de lucru, precum și schimbul de cunoștințe în efectuarea auditurilor în domeniul prevenirii și lichidării consecințelor catastrofelor.

Participanții la ședințele de lucru au abordat situații concrete identificate în țările pe care le reprezintă, conturând în final un tablou general al provocărilor generate de dezastre, calamități și gestionarea problematică a deșeurilor.

Dat fiind, caracterul actual al acestor subiecte și pentru Republica Moldova, instituția supremă de audit de la Chișinău a completat îngrijorarea colectivă a Grupului de lucru cu propunerea ca împreună cu Curtea de Conturi a Ucrainei să întreprindă activități de auditare a bazinului fluviului Nistru.

Un asemenea Proiect ar aduce mai multă claritate asupra problemelor de mediu din zona acestui important bazin acvatic. Inițiativa echipei CCRM are ca scop consolidarea capacităților pentru eliminarea riscurilor provocate de problemele din acest areal și buna informare a instituțiilor abilitate și a factorilor de decizie pentru formularea soluțiilor care se impun.

Curtea de Conturi face uz de instrumentele de lucru ale Grupului EUROSAI, pornind de la caracterul regional și internațional al problemelor pe care le poate genera neabordarea la timp a subiectelor de mediu.

Implicarea pe care o arată instituția supremă de audit din țară pe dimensiunea ocrotirii naturii și prevenirii unor situații grave este dovada că, CCRM își asumă responsabilități și preocupări, care decurg din interesele imperative ale societății.