<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2018-03-22 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Manual de audit al regularității #
Manualul de audit al regularităţii face parte din actele normativ-metodologice ale Curţii de Conturi şi prezintă o valoare de ghidare în procesul de desfăşurare a unui audit al regularităţii, care are scopul de a consolida cadrul metodologic al Curţii de Conturi şi de a îmbunătăţi abilităţile practice de audit.]]>
2016-08-23
Manual de audit al tehnologiilor informaționale #
Auditul sistemelor şi tehnologiilor informaţionale are scopul de a oferi certitudine rezonabilă managementului de vârf precum că riscurile generate de utilizarea TI în cadrul organizaţiei sunt adecvat conştientizate şi gestionate corespunzător.]]>
2016-08-23
Manual de audit al performanței #
Scopul auditului performanţei este acela de a oferi informaţii relevante în ceea ce priveşte maniera de implementare şi consecinţele activităţilor publice.]]>
2016-08-23