Acasă / Despre noi / Mesajul Preşedintelui

Mesajul Preşedintelui

Curtea de Conturi, instituţie supremă de audit public extern, în conformitate cu prevederile Legii Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, exercită controlul asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public, confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele internaţionale privind cele mai bune practici în domeniul auditului public extern.

În ultimii ani, în contextul integrării europene a Republicii Moldova, Curtea de Conturi a parcurs perioada de tranziţie de la controlul financiar la auditul extern, obiectivul de bază fiind dezvoltarea capacităţii de efectuare a auditului extern prin ralierea la cele mai bune standarde şi practici de specialitate.

Curtea de Conturi, confruntîndu-se cu o nouă provocare pentru anii 2011-2015 - consolidarea unei instituţii mai puternice şi mai competente care să facă faţă noilor exigenţe, îşi desfăşoară activitatea pentru cost-eficienţă,prin exercitarea unor audite independente, credibile, transparente şi profesionale asupra administrării resurselor financiare şi patrimoniului public, în scopul promovării standardelor înalte de management financiar în beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi prin informarea mai completă a Parlamentului despre eficienţa generală de executare a bugetului public naţional.

Unul din obiectivele principale  ale instituţiei este de a apropia Curtea de Conturi de cetăţenii Republicii Moldova, aceasta făcînd parte din misiunea de promovare a transparenţei şi de asumare a responsabilităţii Curţii de Conturi, contribuind la imbunătăţirea gestiunii financiare şi la îndeplinirea rolului de gardian independent al intereselor financiare ale statului.