Noutăți și comunicate rss

Iulie 29, 2020 accesari 597

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 29 iulie curent, Raportul auditului performanței „Mecanismele existente asigură gestionarea eficientă a terenurilor agricole proprietate publică?”.

Iulie 28, 2020 accesari 601

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 28 iulie curent, Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat (BS) pe anul 2019.

Iulie 28, 2020 accesari 402

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 28 iulie curent, Raportul auditului performanței asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2019 și Raportul auditului performanței privind activitatea Directoratului Liniei de Credit, în care Ministerul Finanțelor are calitatea de fondator.

Iulie 27, 2020 accesari 298

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 27 iulie curent, Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio Moldova” (TRM) în perioada 2017–2019.

Iulie 24, 2020 accesari 482

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 24 iulie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor (MF) încheiate la 31 decembrie 2019.