Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Ianuarie 13, 2021 accesari 217

Auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova au pus în discuție aspecte practice ale evaluării controlului intern în cadrul auditului financiar, instruirile interna fiind organizate la data de 12 ianuarie curent.

Ianuarie 06, 2021 accesari 539

Sfintele Sărbători ale Crăciunului să Vă aducă bucurie în case, mult noroc și sănătate alături de cei dragi.

Decembrie 24, 2020 accesari 475

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 25 decembrie curent, Raportul auditului performanței: „În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?” și Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de executare a cerințelor și implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 02.08.2019 „Cu privire la Raportul auditului performanței privind evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat”.

Decembrie 24, 2020 accesari 465

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 24 decembrie curent, Raportul auditului conformității privatizării încăperilor nelocuibile.

Decembrie 24, 2020 accesari 199

Cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, Vă adresez cel mai calde felicitări și urări de bine.

Decembrie 23, 2020 accesari 322

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 23 decembrie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrative-teritoriale (UAT) mun. Soroca, încheiate la 31 decembrie 2019 și Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT mun. Soroca pentru anul 2019.