Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Aprilie 05, 2019 accesari 676

În cadrul Proiectului de cooperare a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) cu Oficiul Național de Audit din Suedia (ONAS), în perioada 2-4 aprilie curent s-a desfășurat misiunea experților suedezi la componenta „Controlul calității / Asigurarea calității”.

Aprilie 03, 2019 accesari 924

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 3 aprilie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), încheiate la 31 decembrie 2018.

Aprilie 02, 2019 accesari 775

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 2 aprilie curent, Raportul auditului de performanță ”Sunt gestionate în mod eficient și eficace investițiile Proiectului ”Tranziția în Agricultura Performantă”, prin aplicarea mecanismelor existente?”.

Martie 29, 2019 accesari 781

La data de 20 martie curent, auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat la întrunirea grupurilor de proiecte ITSA și ITASA în orașul Berna, Elveția.

Martie 28, 2019 accesari 892

În contextul misiunii experților ONAS (Oficiul Național de Audit din Suedia) la Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioada 26-28 martie curent, au fost organizate un șir de ateliere de lucru cu angajații CCRM la componenta Managementul resurselor umane.

Martie 27, 2019 accesari 946

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 27 martie curent, Raportul misiunii de follow-up al auditului TI: ”Cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare, prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate?”