Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Noiembrie 26, 2019 accesari 724

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței din 26 noiembrie curent, Raportul misiunii de follow-up privind „Evaluarea implementării cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 2 din 13 februarie 2018 cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile”.

Noiembrie 26, 2019 accesari 1188

Conceptul Programului activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2020 a fost subiectul de discuții pe agenda ședinței Consiliului Consultativ întrunit, la data de 26 noiembrie curent, la inițiativa instituției supreme de audit.

Noiembrie 25, 2019 accesari 1128

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 25 noiembrie curent, Raportul auditului performanței ”Sunt necesare acțiuni semnificative pentru asigurarea gestionării eficiente și eficace a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Regională”.

Noiembrie 25, 2019 accesari 773

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 25 noiembrie curent, Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora”.

Noiembrie 23, 2019 accesari 305

În perioada 18-22 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la Seminarul de implementare a auditului financiar organizat de Curtea de Conturi a Turciei în orașul Istanbul, Turcia.

Noiembrie 23, 2019 accesari 294

În perioada 21-22 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la primul Seminar comun EUROSAI-AFROSAI privind schimbul de experiență în auditarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Agenda ONU 2030), care s-a desfășurat în or. Lisabona, Portugalia.