Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Noiembrie 23, 2019 accesari 411

În perioada 18-22 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la Seminarul de implementare a auditului financiar organizat de Curtea de Conturi a Turciei în orașul Istanbul, Turcia.

Noiembrie 23, 2019 accesari 418

În perioada 21-22 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la primul Seminar comun EUROSAI-AFROSAI privind schimbul de experiență în auditarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Agenda ONU 2030), care s-a desfășurat în or. Lisabona, Portugalia.

Noiembrie 22, 2019 accesari 1409

Anual Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) anunță demararea procesului de planificare a Programului activității de audit pe anul următor și intervine cu un apel către societatea civilă, organizațiile non-guvernamentale și publicul larg în vederea înaintării propunerilor privind eventualele tematici pentru Programul activității de audit.

Noiembrie 22, 2019 accesari 1062

La data de 22 noiembrie curent, în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost organizată o ședință de lucru, la care au participat reprezentați ai organizațiilor nonguvernamentale, precum Sergiu Harea, Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Dumitru Budianschi, Centrul Analitic ”Expert-Grup” și Diana Enachi, Institutul pentru dezvoltare și inițiative sociale (IDIS) Viitorul.

Noiembrie 20, 2019 accesari 1123

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 20 noiembrie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova încheiate la 31 decembrie 2018.

Noiembrie 15, 2019 accesari 1089

La data de 15 noiembrie curent în cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova s-a desfășurat ședința de lucru privind proiectul Programului activității de audit pe anul 2020. La ședință au participat membrii Curții de Conturi, șeful Aparatului, șef-adjunct al Aparatului și șefii direcțiilor generale de audit.