Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Noiembrie 25, 2019 accesari 1755

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 25 noiembrie curent, Raportul auditului performanței ”Sunt necesare acțiuni semnificative pentru asigurarea gestionării eficiente și eficace a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Regională”.

Noiembrie 25, 2019 accesari 1168

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 25 noiembrie curent, Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora”.

Noiembrie 23, 2019 accesari 601

În perioada 18-22 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la Seminarul de implementare a auditului financiar organizat de Curtea de Conturi a Turciei în orașul Istanbul, Turcia.

Noiembrie 23, 2019 accesari 608

În perioada 21-22 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la primul Seminar comun EUROSAI-AFROSAI privind schimbul de experiență în auditarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Agenda ONU 2030), care s-a desfășurat în or. Lisabona, Portugalia.

Noiembrie 22, 2019 accesari 1679

Anual Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) anunță demararea procesului de planificare a Programului activității de audit pe anul următor și intervine cu un apel către societatea civilă, organizațiile non-guvernamentale și publicul larg în vederea înaintării propunerilor privind eventualele tematici pentru Programul activității de audit.

Noiembrie 22, 2019 accesari 1306

La data de 22 noiembrie curent, în incinta Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost organizată o ședință de lucru, la care au participat reprezentați ai organizațiilor nonguvernamentale, precum Sergiu Harea, Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Dumitru Budianschi, Centrul Analitic ”Expert-Grup” și Diana Enachi, Institutul pentru dezvoltare și inițiative sociale (IDIS) Viitorul.