Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Februarie 05, 2009 accesari 107

   La invitaţia Auditorului General şi Preşedintelui Grupului de lucru în domeniul auditului mediului INTOSAI 12 (în continuare-WGEA12 INTOSAI) dl Mihkel Oviir, în perioada 22 – 29.01.2009, controlorii superiori de stat, Djurenco Olesea şi Raropu Viorica au participat la şedinţele WGEA 12 INTOSAI, organizate de către ONA al statului Qatar şi secretariatul ONA al Estoniei.

Ianuarie 27, 2009 accesari 547

   În perioada 26-30 ianuarie 2009, la Curtea de Conturi se află reprezentanţi ai Oficiului Naţional de Audit al Suediei. În cadrul vizitei vor fi discutate subiectele: •    Strategia de implementare a noii Legi a Curţii de Conturi; •    Elaborarea următoarelor Rapoarte anuale de audit.

Ianuarie 21, 2009 accesari 498

O delegaţie a Curţii de Conturi, compusă din 2 persoane, va participa la şedinţa a XII-ea a Grupului de lucru privind auditul mediului (GLAM) al INTOSAI.

Ianuarie 20, 2009 accesari 477

   În perioada 20-23 ianuarie 2009, în cadrul Curţii de Conturi se va desfăşura Atelierul de lucru privind auditul-pilot de atestare. Scopul acestuia este planificarea auditului intermediar al fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Manualul Auditul regularităţii, elaborat recent, va servi drept bază pentru lucrările atelierului.

Ianuarie 16, 2009 accesari 416

În perioada 14-19 ianuarie 2009, 30 de angajaţi ai Curţii de Conturi participă la seminarul „Crearea unor rapoarte de audit mai bune”, organizat cu suportul Băncii Mondiale în cadrul subproiectului Auditul performanţei şi sistemelor IT la compartimentul - pilon de dezvoltare a profesionalismului.

Decembrie 25, 2008 accesari 421

   Curtea de Conturi: de la control la audit – realizări şi perspectiveAstăzi, 25 decembrie 2008, convocat tradiţional într-o adunare anuală, colectivul Curţii de Conturi a examinat realizările şi perspectivele în procesul transformărilor dintr-un organ suprem de control într-o instituţie supremă de audit.