Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Februarie 12, 2009 accesari 647

În cadrul Curţii de Conturi a avut loc şedinţa plenară unde sa examinat raportul asupra auditului de atestare la curţile de apel Bălţi,  Bender, Comrat şi Cahul pe perioada anilor 2006-2007 şi 9 luni ale anului 2008.

Februarie 12, 2009 accesari 615

   În perioada 11-13 februarie 2009, Doamna Ala Popescu, Preşedintele Curţii de Conturi, participă la cel de-al XX-lea Simpozion ONU/INTOSAI sub genericul „INTOSAI: partener activ în reţeaua internaţională anticorupţie.

Februarie 10, 2009 accesari 692

În perioada 11-13 februarie 2009, Doamna Ala Popescu, Preşedintele Curţii de Conturi, va participa la cel de-al XX-lea Simpozion ONU/INTOSAI sub genericul „INTOSAI: partener activ în reţeaua internaţională anti-corupţie.

Februarie 05, 2009 accesari 188

   La invitaţia Auditorului General şi Preşedintelui Grupului de lucru în domeniul auditului mediului INTOSAI 12 (în continuare-WGEA12 INTOSAI) dl Mihkel Oviir, în perioada 22 – 29.01.2009, controlorii superiori de stat, Djurenco Olesea şi Raropu Viorica au participat la şedinţele WGEA 12 INTOSAI, organizate de către ONA al statului Qatar şi secretariatul ONA al Estoniei.

Ianuarie 27, 2009 accesari 771

   În perioada 26-30 ianuarie 2009, la Curtea de Conturi se află reprezentanţi ai Oficiului Naţional de Audit al Suediei. În cadrul vizitei vor fi discutate subiectele: •    Strategia de implementare a noii Legi a Curţii de Conturi; •    Elaborarea următoarelor Rapoarte anuale de audit.

Ianuarie 21, 2009 accesari 743

O delegaţie a Curţii de Conturi, compusă din 2 persoane, va participa la şedinţa a XII-ea a Grupului de lucru privind auditul mediului (GLAM) al INTOSAI.