Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Iulie 15, 2008 accesari 931

   La 15 iulie 2008, ora 13.00, în cadrul Curţii de Conturi a avut  loc şedinţa plenară, în cadrul căreia a fost aprobat Codul deontologic al angajatului cu atribuţii de control/audit al Curţii de Conturi şi a Regulamentului Comisiei de disciplină.

Iulie 15, 2008 accesari 994

La 15 iulie 2008, ora 10.00, în cadrul Curţii de Conturi a avut loc şedinţa plenară, în cadrul căreia s-a examinat raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Polonia, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii, Republica Austria, Republica Portugheză pe perioada anilor 2005-2007

Iulie 10, 2008 accesari 300

   La şedinţă au participat şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Apărării, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Universităţii Tehnice a Moldovei, Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Academiei de Studii Economice din Moldova şi reprezentanţi ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova

Iulie 10, 2008 accesari 909

La 10 iulie 2008, ora 10.00, în cadrul Curţii de Conturi va avea loc şedinţa plenară, în cadrul căreia se va examina raportul asupra reviziei financiare a activităţii catedrelor militare din cadrul unor instituţii de învăţămînt superior pe perioada anului 2007.

Iulie 03, 2008 accesari 1215

   La data de 03 iulie 2008, în cadrul Şedinţei în plen a Parlamentului Republicii Moldova, Dna Ala Popescu, Preşedintele Curţii de Conturi, în conformitate cu art.3 (2) al Legii privind Curtea de Conturi , a prezentat Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2007...

Iunie 13, 2008 accesari 423

   La 12 iunie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi la unele instituţii din subordinepe perioada anului 2007...