Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Aprilie 29, 2008 accesari 1544

Curtea de Conturi a audiat Sinteza Rapoartelor de audit al regularităţii la judecătorii pe perioada anilor 2006-2007.

Aprilie 29, 2008 accesari 1678

Curtea de Conturi a audiat Raportul asupra auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii de domeniu pe perioada anilor 2006-2007.

Aprilie 23, 2008 accesari 1262

Respectul faţă de generaţia în vîrstă, buna-credinţă a angajaţilor Curţii de Conturi, precum şi compasiunea faţă de suferinţele şi necazurile oamenilor...

Aprilie 09, 2008 accesari 1762

   În perioada 9-11 aprilie 2008, delegaţia Curţii de Conturi a Republicii Moldova, condusă de Preşedintele Curţii dna Ala Popescu, în calitate de membru cu drepturi depline al Organizaţiei Europene a Instituţiilor Supreme de Audit (EUROSAI)...

Martie 31, 2008 accesari 1174

La 29 martie 2008, a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care au fost examinate rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2007, efectuat la solicitarea Comisiei parlamentare pentru  cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi  mijloace de informare în masă, care conform cadrului legal prezintă un aviz asupra legalităţii activităţilor Consiliului, corectitudinii şi transparenţei operaţiunilor financiare...

Martie 21, 2008 accesari 1114

La Curtea de Conturi, s-a examinat raportul privind gestionarea mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi instituţiile de învăţămînt secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni) ...