Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Aprilie 30, 2008 accesari 1221

La 29 aprilie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care au fost examinate rezultatele auditelor de regularitate efectuate la 35 de judecătorii din unităţile administrativ-teritoriale ale republicii.

Aprilie 30, 2008 accesari 1406

La 29 aprilie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care au fost examinate rezultatele auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi  4 structuri de domeniu (Direcţia de justiţie a Unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia; birourile notariale de stat, Centrul de Informaţii Juridice, finanţarea asistenţei juridice acordate de către avocaţii numiţi din oficiu)   pe perioada anilor 2006-2007...

Aprilie 29, 2008 accesari 2306

Curtea de Conturi a audiat Sinteza Rapoartelor de audit al regularităţii la judecătorii pe perioada anilor 2006-2007.

Aprilie 29, 2008 accesari 2435

Curtea de Conturi a audiat Raportul asupra auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii de domeniu pe perioada anilor 2006-2007.

Aprilie 23, 2008 accesari 1858

Respectul faţă de generaţia în vîrstă, buna-credinţă a angajaţilor Curţii de Conturi, precum şi compasiunea faţă de suferinţele şi necazurile oamenilor...

Aprilie 09, 2008 accesari 2553

   În perioada 9-11 aprilie 2008, delegaţia Curţii de Conturi a Republicii Moldova, condusă de Preşedintele Curţii dna Ala Popescu, în calitate de membru cu drepturi depline al Organizaţiei Europene a Instituţiilor Supreme de Audit (EUROSAI)...