Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Mai 23, 2008 accesari 1010

La şedinţă au participat ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului, şeful Direcţiei economico-financiare a Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, directorul Azilului republican pentru invalizi şi pensionari din municipiul Chişinău, directorul Casei-internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete) din oraşul Hînceşti, medicul-şef al Centrului republican de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din oraşul Vadul lui Vodă, managerul-şef al Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, viceministrul finanţelor, directorul Direcţiei generale politici comerciale a Ministerului Economiei şi Comerţului, vicedirectorul general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare...

Mai 20, 2008 accesari 1187

   La 19 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007. La şedinţă au participat viceministrul economiei şi comerţului, şeful Direcţiei finanţe şi contabilitate a Ministerului Economiei şi Comerţului, directorul Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii  şi contabilul-şef...

Mai 14, 2008 accesari 1170

La 13 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra corectitudinii utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale de către unele autorităţi publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea din raioanele Briceni, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Donduşeni, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Ştefan Vodă şi Ungheni în anul 2007

Aprilie 30, 2008 accesari 1370

La 29 aprilie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care au fost examinate rezultatele auditelor de regularitate efectuate la 35 de judecătorii din unităţile administrativ-teritoriale ale republicii.

Aprilie 30, 2008 accesari 1556

La 29 aprilie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care au fost examinate rezultatele auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi  4 structuri de domeniu (Direcţia de justiţie a Unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia; birourile notariale de stat, Centrul de Informaţii Juridice, finanţarea asistenţei juridice acordate de către avocaţii numiţi din oficiu)   pe perioada anilor 2006-2007...

Aprilie 29, 2008 accesari 2487

Curtea de Conturi a audiat Sinteza Rapoartelor de audit al regularităţii la judecătorii pe perioada anilor 2006-2007.