Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Mai 23, 2008 accesari 1559

La 23 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Sănătăţii* şi unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007...

Mai 23, 2008 accesari 1339

La 23 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate în perioada anilor 2001-2006...

Mai 23, 2008 accesari 1340

La şedinţă au participat ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului, şeful Direcţiei economico-financiare a Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, directorul Azilului republican pentru invalizi şi pensionari din municipiul Chişinău, directorul Casei-internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete) din oraşul Hînceşti, medicul-şef al Centrului republican de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din oraşul Vadul lui Vodă, managerul-şef al Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, viceministrul finanţelor, directorul Direcţiei generale politici comerciale a Ministerului Economiei şi Comerţului, vicedirectorul general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare...

Mai 20, 2008 accesari 1562

   La 19 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007. La şedinţă au participat viceministrul economiei şi comerţului, şeful Direcţiei finanţe şi contabilitate a Ministerului Economiei şi Comerţului, directorul Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii  şi contabilul-şef...

Mai 14, 2008 accesari 1483

La 13 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra corectitudinii utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale de către unele autorităţi publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea din raioanele Briceni, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Donduşeni, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Ştefan Vodă şi Ungheni în anul 2007

Aprilie 30, 2008 accesari 1755

La 29 aprilie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care au fost examinate rezultatele auditelor de regularitate efectuate la 35 de judecătorii din unităţile administrativ-teritoriale ale republicii.