Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Mai 28, 2008 accesari 2800

La 28 mai 2008, ora 10.00 în cadrul Curţii de Conturi a avut loc şedinţa plenară, unde s-a discutat raportul asupra formării şi executării bugetului municipiului Bălţi pe anul 2007.

Mai 27, 2008 accesari 2962

La 27 mai 2008, ora 13.00, în cadrul Curţii de Conturi se va examina raportul asupra formării şi executării bugetelor raionale pe anul 2007: Ialoveni, Străşeni şi Taraclia.

Mai 23, 2008 accesari 1676

La 22 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-au examinat rapoartele asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi la unele instituţii şi întreprinderi din subordine pe perioada anului 2007.La şedinţă au participat  ministrul dezvoltării informaţionale, viceministrul dezvoltării informaţionale, şeful Direcţiei economico-financiare şi administrative a Ministerului, şeful Serviciului Stare Civilă, directorul Î.S. „Registru”, directorul Î.S. „Radiocomunicaţii”, vicepreşedintel Camerei Înregistrării de Stat, reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi alte persoane cu funcţii de răspundere...

Mai 23, 2008 accesari 1790

La 23 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Sănătăţii* şi unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007...

Mai 23, 2008 accesari 1542

La 23 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate în perioada anilor 2001-2006...

Mai 23, 2008 accesari 1554

La şedinţă au participat ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului, şeful Direcţiei economico-financiare a Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, directorul Azilului republican pentru invalizi şi pensionari din municipiul Chişinău, directorul Casei-internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete) din oraşul Hînceşti, medicul-şef al Centrului republican de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din oraşul Vadul lui Vodă, managerul-şef al Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, viceministrul finanţelor, directorul Direcţiei generale politici comerciale a Ministerului Economiei şi Comerţului, vicedirectorul general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare...