Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Noiembrie 30, 2017 accesari 504

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 30 noiembrie curent, Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Moldova.

Noiembrie 29, 2017 accesari 485

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 29 noiembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) aferente ale exercițiului bugetar 2016.

Noiembrie 28, 2017 accesari 929

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 28 noiembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare la Centrul republican de reabilitare a invalizilor veteranilor muncii și războiului, com. Cocieri, r. Dubăsari în anii 2016-2017.

Noiembrie 28, 2017 accesari 272

Aspecte legate de monitorizarea și raportarea riscurilor de integritate și corupție în cadrul autorităților publice locale au fost puse în discuție de reprezentanții Curții de Conturi și experții UE.

Noiembrie 27, 2017 accesari 732

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 27 noiembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare la Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți în anii 2016-2017 (9 luni).

Noiembrie 27, 2017 accesari 891

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 27 noiembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare la Azilul republican pentru invalizi și pensionari, mun. Chișinău.