Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Decembrie 15, 2020 accesari 496

Echipa Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 15 decembrie, principalele constatări și recomandări expuse în Raportul anual al CCRM asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public pentru anul 2019, în cadrul audierilor organizate de Comisia de control al finanțelor Publice (CCFP).

Decembrie 14, 2020 accesari 615

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 14 decembrie curent, Raportul misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 55 din 8 noiembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței Proiectului ”Agricultura competitiva în Moldova”.

Decembrie 14, 2020 accesari 273

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 14 decembrie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unităţii administrativ-teritoriale (UAT) comuna Băcioi, încheiate la 31 decembrie 2019 și Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială com. Băcioi pentru anul 2019.

Decembrie 11, 2020 accesari 269

O nouă teleconferință cu participarea experților Oficiului Național de Audit al Suediei (ONAS) a avut loc la data de 10 decembrie curent.

Decembrie 10, 2020 accesari 428

Conducerea Organizației europene a instituțiilor supreme de audit EUROSAI, precum și partenerii de dezvoltare au venit cu mesaje de felicitare la ce-a de-a 26-a aniversare de la înființarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Decembrie 09, 2020 accesari 502

Astăzi, 9 decembrie, pe agenda Curții de Conturi a Republicii Moldova era fixată examinarea Raportului auditului conformității calculării și încasării taxelor pentru resursele naturale, în cadrul ședinței online.