Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate

Noutăți și comunicate rss

Iunie 21, 2018 accesari 750

Rezultatele auditului situațiilor financiare ale Consiliului Concurenței la 31 decembrie 2017 au fost examinate în cadrul ședinței Curții de Conturi din 21 iunie curent.

Iunie 19, 2018 accesari 844

Misiunea de audit a verificat, dacă rapoartele financiare ale Oficiului Avocatului Poporului, încheiate la 31 decembrie 2017, sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală şi fidelă, iar tranzacțiile financiare au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare.

Iunie 18, 2018 accesari 679

O delegație din Republica Lituania a vizitat Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) pentru a împărtăși experiența în domeniul eficientizării activității operaționale și managementului în sectorul public.

Iunie 14, 2018 accesari 784

Situația privind autoritățile publice locale a fost pusă în discuție de coraportorii Congresului Autorităților Locale și Regionale cu conducerea Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în cadrul întrevederii din 14 iunie curent.

Iunie 13, 2018 accesari 1041

Astăzi, 13 iunie 2018, Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie a audiat Raportul auditului financiar al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul bugetar încheiat 2017, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.26 din 29.05.2018.

Iunie 12, 2018 accesari 794

Situațiile financiare ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA), întocmite pentru anul bugetar 2017 au fost subiectul proiectului Raportului examinat la data de 12 iunie 2018, în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi.