O nouă autoritate națională de coordonare a asistenței externe

ANDRIEȘ Violeta

Membru


september 30, 2019 • views 621

curtea-suprema

 

Cooperarea transfrontalieră la hotarele Uniunii Europene reprezintă o prioritate-cheie în cadrul politicii europene de vecinătate.

Rolul Curții de Conturi a Republicii Moldova este de a încuraja implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională și, ca rezultat, absorbția corectă a mijloacelor financiare de suport pentru Republica Moldova, care sunt atât de importante pentru cetățeanul nostru.

În scopul eficientizării mecanismului de coordonare și management al asistenței externe, Guvernul a decis să consolideze sistemul național, astfel atribuind în sfera de competență a Ministerului Finanțelor și coordonarea asistenței externe la nivel de stat.

În acest context, trecerea de la Cancelaria de Stat la noua autoritate națională de coordonare a asistenței externe (Ministerul Finanțelor) impune concentrarea funcției de coordonare și management doar în sfera de competență a unei singure autorități a administrației publice centrale.

Ministerul Finanțelor conștientizează și își asumă responsabilitatea pentru asigurarea bunei implementări a proiectelor prin valorificarea mijloacelor oferite. Astfel, la 24 septembrie curent, am participat la o ședință de lucru prezidată de secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, dl Dumitru Udrea, în cadrul căreia au fost puse în discuție aspecte ce țin de eficientizarea mecanismului de coordonare și management al asistenței externe și necesitățile de consolidare a capacităților instituționale ale acestui minister.

Imediat în ziua următoare, în data de 25 septembrie, în cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 458 din 25 septembrie 2019 „Cu privire la unele măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe și la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”, care are menirea de a asigura transferul tuturor sarcinilor aferente programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională către noua structură, pentru a asigura în continuu funcționalitatea sistemului de management și control al programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională.

Este imperios să conștientizăm importanța dezvoltării comunicării și cooperării la nivel transfrontalier, iar aceste programe reprezintă un instrument util și operativ de a mai face un pas spre comunitatea europeană. Muncind de comun acord în scopul fortificării sistemelor de management și control al programelor, contribuim la promovarea credibilității pe plan european a Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor cu partenerul său strategic, Statul Român.