Performanța Curții de Conturi depinde de succesul angajaților, de cunoștințele, de inovația, de imaginația și creativitatea acestora

ANDRIEȘ Violeta

Membru


december 14, 2017 • views 2602

curtea-suprema

 

 

„A fi împreună este un început,

a rămâne împreună este un progres,

a lucra împreună este un succes.”

Henry Ford

        Independența, integritatea, obiectivitatea, competența și etica profesională sunt  principalele valori promovate de echipa Curții de Conturi. A fi lider prin exemplul propriu nu este un simplu moto, ci un scop în sine care se face regăsit în documentele strategice de consolidare instituțională.

      Direcția Generală Planificare, Metodologie, Controlul Calității și Instruire Profesională contribuie, de comun cu celelalte subdiviziuni, la consolidarea Curții de Conturi, prin participarea la elaborarea şi implementarea Planului de dezvoltare strategică al instituției, susținând viziunea pe termen lung asupra dezvoltării acesteia, inclusiv a conceptelor viitoarelor roluri și responsabilități organizaționale și ale principalelor direcții ce necesită schimbare pentru obținerea impactului și rezultatului propus.

      Misiunea Direcției pe care o coordonez rezidă în contribuirea la îmbunătățirea rezultatelor activității de audit public extern și la consolidarea capacităților profesionale ale angajaților Curții de Conturi prin: dezvoltarea și perfecționarea cadrului normativ și metodologic, elaborarea programelor anuale și multianuale ale activității de audit, asigurarea raportării rezultatelor activității de audit, prin întocmirea rapoartelor anuale potrivit cadrului juridic adițional, asigurarea activității de formare profesională a angajaților Curții de Conturi, monitorizarea, în conlucrare cu subdiviziunile de audit, a implementării recomandărilor Curții de Conturi, participarea la realizarea misiunilor de audit și, nu în ultimul rând, contribuirea la implementarea unui sistem eficient de control al calității misiunilor de audit desfășurate.

      Aici am să fac o paranteză. Consolidarea sistemului de control al calității este una dintre multiplele activități ale Direcției noastre și se realizează prin elaborarea metodologiilor, instruirea auditorilor, efectuarea revizuirilor post audit – revizuirile „la rece”, acordarea suportului metodologic echipelor de audit pe parcursul misiunilor de audit etc. Totodată, voi menționa că, în conformitate cu ISSAI 40, pentru ca un sistem de control al calității să fie eficient, necesită a fi eficientizate toate elementele acestuia (responsabilitatea conducerii privind calitatea la nivelul instituției, aplicarea cerințelor relevante de etică, acceptarea și continuarea activității, pregătirea resurselor umane, realizarea și monitorizarea misiunii de audit).

      În felul acesta, calitatea nu  este ceva suplimentar și separat de realizarea misiunilor de audit, dar este partea indispensabilă a acestora, care revine direct participanților la activitatea de audit.

       În sensul celor expuse, o să-mi exprim ferma convingere că, succesul oricărei subdiviziuni, indiferent de responsabilitățile atribuite, dar și al Curții de Conturi în ansamblu este dependent de echipa creată, de relațiile interumane, de deschiderea și susținerea reciprocă. 

      Am încredere deplină în actuala echipă a Direcției Generale Planificare, Metodologie, Controlul Calității și Instruire Profesională și, luând în considerare capacitățile valoroase de care dispun angajații acesteia, am toată certitudinea că vor face față cu brio responsabilităților delegate.