Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Perspective de cooperare a Curții de Conturi cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei

Perspective de cooperare a Curții de Conturi cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei

Octombire 24, 2017 accesari 1765

La 23 octombrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a primit vizita reprezentanților Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ): Liliane Correa de Oliveira Klaus și Andrei Zapanovici.

Experții au avut întruniri, interviuri și discuții cu Plenul CCRM, precum și cu șefii Direcțiilor generale și a subdiviziunilor.

Scopul misiunii a fost identificarea și evaluarea necesităților instituției supreme de audit pe termen scurt și rezultatele așteptate, urmare suportului acordat de către GIZ. În contextul dat, misiunea s-a familiarizat vizavi de provocările cu care se confruntă în prezent Curtea de Conturi și așteptările pe care dorește să le obțină.

”În numele Ministerului pentru Cooperarea Economică și Dezvoltare a Federației Germane, misiunea va fi organizată de către ”Fondul Regional de Parteneriat Estic pentru Reforma Administrației Publice”. Fondul este implementat de GIZ și are scopul de a îmbunătăți condițiile cadrului pentru implementarea reformei administrației publice. Prin intermediul proiectelor interesate finanțate din fond, se facilitează dezvoltarea capacităților și dezvoltarea comunităților de practicieni din cadrul experților și liderilor din domeniul reformei administrației publice”, a relatat Liliane Correa de Oliveira Klaus, expert din cadrul GIZ.

Urmare discuțiilor cu conducerea și șefii subdiviziunilor CCRM, experții au punctat cele mai relevante propuneri de mentenanță, precum armonizarea cadrului legal la standardele internaționale, consolidarea cunoștințelor și trasarea direcțiilor de lucru CCRM prin elaborarea unui ghid practic, dezvoltarea mecanismelor de implementare a recomandărilor CCRM, dezvoltarea capacităților de comunicare, utilizând instrumentul IT, dezvoltarea capacităților profesionale prin intermediul instruirilor, seminare, vizite de studiu etc.

Menționăm că, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) implementează proiecte de dezvoltare din numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), alte Ministere Federale, precum și alte instituții și organizații internaționale.