Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Perspective de viitor discutate cu reprezentantul Băncii Mondiale în Moldova

Perspective de viitor discutate cu reprezentantul Băncii Mondiale în Moldova

Mai 08, 2019 accesari 1373

 

Realizarea unui studiu privind calitatea auditurilor proiectelor finanțate de Banca Mondială a fost subiectul discutat de către Curtea de Conturi cu Oxana Druță, specialist în domeniul managementului financiar, reprezentantul Băncii Mondiale în Republica Moldova, în cadrul unei întrevederi din 7 mai curent.

La întrevedere au fost prezenți Violeta Andrieș, membru al CCRM, Ecaterina Paknehad, șef Aparat și Angela Curchin, șef Direcție.

Dna Druță a relatat despre inițierea unui studiu global de către Banca Mondială cu privire la calitatea auditurilor desfășurate de către instituțiile supreme de audit (ISA). În acest context a fost elaborat un chestionar ”Studiu privind analiza calității auditurilor a proiectelor finanțate de Banca Mondială, realizate de ISA: analiza conformității a ISSAI”.

Banca Mondială sprijină țările în dezvoltarea unor instituții deschise, eficiente și responsabile pentru consolidarea bunei guvernări și a dezvoltării favorabile incluziunii. Buna guvernare se află în centrul programului de dezvoltare, iar rolul instituțiilor supreme de audit (ISA) este în centrul bunei guvernări. Consolidarea ISA și consolidarea capacității au reprezentat o prioritate majoră în inițiativele de reformă a managementului finanțelor publice. Banca a sprijinit ISA în consolidarea auditului profesional, auditului organizațional și abordarea capacităților părților interesate.

Banca lucrează cu ISA la două niveluri: (1) sprijin direct pentru consolidarea capacității ISA de a-și îndeplini mandatul privind asigurarea gestionării corespunzătoare a fondurilor publice de către Executiv; și (2) dependența de ISA pentru auditarea proiectelor finanțate de Bancă, una dintre cerințele esențiale ale rolului de asigurare fiduciară a băncii.

De asemenea, Banca Mondială sprijină îmbunătățirea calității și impactului auditului la nivel mondial prin susținerea sa de către INTOSAI, Organizația Internațională a ISA. Obiectivul prevăzut în planul strategic 2014-2020 al INTOSAI este "să promoveze ISA-urile puternice, independente și multidisciplinare și să încurajeze buna guvernare prin: 1) promovarea, asigurarea și menținerea standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit; și 2) contribuția la dezvoltarea și adoptarea unor standarde profesionale corespunzătoare și eficiente".

Studiul intenționează să analizeze impactul implementării ISSAI asupra calității auditului proiectelor finanțate de Bancă și să dezvolte viitoarele programe de îmbunătățire a capacității și să valorifice cunoștințele bogate pe care Banca le-a dobândit de-a lungul anilor din programele de sprijin direct către ISA și mii de rapoarte de audit întocmite de ISA și revizuite de către Bancă. Studiul este în concordanță cu obiectivele duble ale Grupului Băncii Mondiale (WBG) de a pune capăt sărăciei extreme și de a spori prosperitatea comună, precum și cu strategia Băncii de utilizare a sistemelor naționale, în special în ceea ce privește rolul ISA-urilor care reprezintă factorii cheie ai dezvoltării, în promovarea unei administrații publice eficiente, responsabile, efective și transparente.

Menționăm că, rezultatele acestui studiu vor informa deciziile viitoare în ceea ce privește posibilitatea unei asistențe tehnice acordate ISA.