Acasă / Biroul de presă / Mass - media despre noi / Prăpăd în bugetul raionului Strășeni. Datele privind milioane de lei au fost denaturate

Prăpăd în bugetul raionului Strășeni. Datele privind milioane de lei au fost denaturate

Aprilie 16, 2019 accesari 3139

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat Rapoartele de audit a rapoartelor financiare a unităților administrativ teritoriale din raionul Strășeni: de nivelul II – bugetul raional și de nivelul I a municipiului Strășeni și a orașului Bucovăț la situația din 31 decembrie 2018.
Pe anul 2018 bugetele entităților verificate au fost executate în total la venituri de 261,4 mil. lei, la cheltuieli și active nefinanciare respectiv de 237,6 mil. lei. Activele totale înregistrate în bilanțul autorităților auditate la 31 decembrie 2018 constituie 447,7 mil. lei.
În urma verificărilor au fost depistate un șir de neconformități:
1. Denaturarea valorii mijloacelor fixe ca urmare a majorării:
cu valoarea reparațiilor capitale în sumă totală de 42,6 mil. lei, ce nu aparțin Consiliului raional Strășeni;
cu valoarea investițiilor capitale în active în curs de execuție cu suma de 5,5 mil. lei, aferente recepționării unor lucrări la Aparatul președintelui;
cu 220,1 mii lei la Aparatul președintelui și cu 17,9 mii lei la primăria mun. Strășeni, din cauza majorării neargumentate a valorii lucrărilor executate indicate în procesele verbale de executare a lucrărilor.
2. Diminuarea valorii construcțiilor în curs de execuție a rezultat din excluderea din evidența Aparatului președintelui a lucrărilor în sumă de 12,5 mil. lei efectuate la bunurile ce nu aparțin Consiliului raional, dar Consiliului mun. Strășeni, în lipsa actului de predare – primire a lucrărilor către proprietarul bunurilor. Ca urmare primăria mun. Strășeni a diminuat valoarea clădirilor instituțiilor de învățământ cu 7,0 mil. lei și a construcțiilor speciale cu 6,7 mil. lei, ceea ce a condiționat necalcularea uzurii anuale în sumă de 0,9 mil. lei.
3. S-a constatat clasificarea și raportarea incorectă a mijloacelor fixe prin majorare, și, respectiv, prin diminuare în sumă de 2,1 mil. lei la entitățile din cadrul Consiliului raional, cu 3,7 mil. lei la primăria mun. Strășeni și de 1,0 mil. lei la primăria or. Bucovăț.
4. Entitățile nu au evaluat și raportat în evidență terenurile proprietate publică:
la Aparatul președintelui – cu suprafața de 133,1 ha și, respectiv, de 9,48 ha aferente construcțiilor speciale (drumurilor) în valoare normativă de circa 171,9 mil. lei și aferente imobilelor de interes raional în valoare de circa 12,2 mil. lei;
în mun. Strășeni – cu suprafața de 1405 ha, în valoare de circa 516,0 mil. lei;
în or. Bucovăț – cu suprafața de 273,3 hectare în valoare de circa 263,5 mil. lei.
5. Nu au fost raportate în evidență ca construcții speciale în mun. Strășeni - 151 străzi cu suprafața de 91,46 ha; în or. Bucovăț - 22 străzi. Nu sunt delimitate și înregistrate în registrul bunurilor imobile 20 drumuri de importanță raională în gestiunea Aparatului președintelui cu lungimea de 83,2 km.
6. Raportarea valorii activelor sub formă de participări de capital în entitățile fondate nu este susținută prin documente justificative și evidență analitică a valorii activelor investite în întreprinderile fondate de Consiliul raional Strășeni în sumă totală de 82,8 mil. lei și de mun. Strășeni în suma de 41,0 mil. lei.
Deși, la 31 decembrie 2018 au fost lichidate 2 întreprinderi municipale: Rețele Termice Strășeni cu valoarea capitalului social de 11,1 mil. lei și Direcția de Producție pentru Gospodăria Comunală si de Locuințe cu 18,4 mii lei, aceste fapte economice nu au fost înregistrate în evidența contabilă.
De asemenea, nu au fost raportate conform în evidența municipiului valoarea activelor transmise în gestiune întreprinderilor fondate de circa 59,5 mil. lei.
Evidența și raportarea elementelor contabile pentru bugetul or. Bucovăț a fost influențată de:
stația de epurate a apelor reziduale (TOPAS 75PF), recepționată în mai 2017 și aflată în funcțiune nu a fost contabilizată la suma de 964,4 mii lei.
nu au fost contabilizate și evaluate 5 imobile (inclusiv centru comunitar antrenat în activitatea publică a APL).


Sursa : https://deschide.md/ro/stiri/economic/47198/Prăpăd-în-bugetul-raionului-Strășeni-Milioane-de-lei-au-fost-denaturate.htm