Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Președintele CCRM a participat la Forumul anual privind bugetarea participativă

Președintele CCRM a participat la Forumul anual privind bugetarea participativă

Noiembrie 27, 2020 accesari 333

 

Înregistrare video

Discurs

Forumul internațional, organizat anual, a întrunit în format on-line factori de decizie politică, autorități publice locale (APL), organizații ale societății civile (OSC), comunitatea donatorilor, liderii de opinie și mediul academic, precum și reprezentanți ai altor țări, în special din Europa Centrală și de Est.

Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a remarcat, în discursul său, că evenimentul este forte important, fiind o platformă națională pentru discuții privind transparența, participarea și incluziunea bugetară în Republica Moldova la nivel central și local, cu participarea experților locali și internaționali și pentru elaborarea unor recomandări de politici pentru promovarea de instrumente și abordări ale participării bugetare.

Prin prisma atribuțiilor ce-i revin, în ansamblul regulilor bugetare, un rol aparte revine auditului public extern realizat de Curtea de Conturi, iar Parlamentul și Curtea de Conturi sunt cei mai importanți doi actori în ceea ce privește controlul respectării regulilor și principiilor bugetar-fiscale și utilizării fondurilor publice, a comunicat Președintele CCRM. Dl Lupu a menționat că, CCRM dezvoltă relații profesionale cu Comisia de control al finanțelor publice a Parlamentului, deoarece valoarea activității Curții de Conturi depinde de modul în care rezultatele muncii acesteia sunt analizate și utilizate în luarea deciziilor la nivel central și local.

Menționăm că Forumul este principalul eveniment public al proiectului „Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung și implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în calitate de partener principal, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Centrul pentru Studii Est-Europene (CESE) din Vilnius, Lituania.

Experții externi din țările din Europa Centrală și de Est au împărtășit experiența lor practică și lecțiile învățate după aplicarea diferitelor instrumente și abordări ale participării bugetare – perspective care ar putea inspira actorii relevanți din Moldova și indica direcțiile corecte de implementare a mecanismului de participare bugetară.

Evenimentul a avut, de asemenea, scopul să sensibilizeze factorii de decizie politică, autoritățile publice locale, societatea civilă, comunitatea donatorilor și mass-media cu privire la importanța transparenței și participării bugetare, drept condiții esențiale pentru asigurarea incluziunii și eficacității procesului bugetar. În acest sens, la eveniment au fost prezentate principalele constatări ale studiilor și evaluărilor de politici efectuate până în prezent, precum și lecții învățate și studii de caz specifice din perioada implementării proiectului.