Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Președintele Curții de Conturi a prezentat Raportul de activitate pe anul 2017

Președintele Curții de Conturi a prezentat Raportul de activitate pe anul 2017

Mai 15, 2018 accesari 4155

Veaceslav Untila, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), a prezentat astăzi, 15 mai 2018, Raportul de activitate al CCRM pe anul 2017 în cadrul ședinței Comisiei permanente economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova.

Scopul Raportului este de a informa Parlamentul și alte părți interesate despre modul în care Curtea de Conturi a utilizat resursele proprii pentru realizarea activităților prevăzute pe anul bugetar 2017 (1 ianuarie - 31 decembrie 2017), precum și performanțele obținute de instituție în perioada de raportare. De asemenea, Raportul de activitate este o sursă de informare pentru publicul larg despre misiunea, viziunea și valorile instituției supreme de audit.

În cadrul prezentării, Veaceslav Untila a remarcat, că anul 2017 a fost un an în care recomandările Legislativului au avut calitatea de „manual de recitire”, iar buna comunicare cu comisiile parlamentare a scos în evidență sarcini noi, dar și un nou format de conlucrare. Raportul de activitate pentru anul 2017 păstrează drept țintă buna informare a instituțiilor statului și a societății în ansamblu despre cele mai semnificative rezultate înregistrate în această perioadă: consolidarea instituțională în vederea eficientizării activității cotidiene, cooperarea cu Parlamentul și instituțiile guvernamentale, deschiderea către informare și dialog, a menționat Președintele Curții de Conturi.

Situația privind procesul de certificare a auditorilor publici externi a fost subiectul abordat de Președintele Comisiei, Ștefan Creangă. Dl Untila a informat despre etapele și situația curentă a procesului de certificare a auditorilor publici, prin crearea, în context național, a unei scheme de certificare unice în felul său, care se va baza pe standardele internaționale de audit ISSAI aplicate, precum și pe bunele practici internaționale.

Despre o altă provocare, cu care se confruntă instituția supremă de audit din țară, a vorbit Tamara Andrușca, Vicepreședintele Curții de Conturi. Dna Andrușca a relatat despre complexitatea procesului de efectuare obligatorie anuală a auditului financiar al rapoartelor ministerelor privind executarea bugetelor în anul bugetar încheiat, în condițiile implementării reformei APC și comasării ministerelor.

Dl Creangă a solicitat Comisiei să ia act de Raport, remarcând că documentul prezentat este unul foarte bun și exhaustiv. Președintele Comisiei a menționat despre conștientizarea de către Legislativ a rolului important al instituției supreme de audit în societate, a creșterii nivelului de implementare a recomandărilor CCRM de către entitățile verificate.

Pe parcursul anului 2017 Curtea de Conturi și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.261-XVI din 08 decembrie 2008. La finele anului a fost aprobată noua Lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi nr.260 din 07 decembrie 2017, elaborată în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi întrunește un șir de rigori specifice unei instituții supreme de audit. Astfel, Legea redefinește tipurile de audit, modul de planificare/programare a activităților de audit, procedurile de audit, statutul personalului cu atribuții de audit public, inclusiv stabilește obligativitatea certificării acestuia etc. De asemenea, Legea concretizează modul de conlucrare cu Parlamentul, interacțiunea dintre ISA și entitățile auditate, drepturile și responsabilitățile auditorilor publici (pe de o parte) și ale conducătorilor entităților auditate (pe de altă parte). Pentru realizarea principiului independenței financiare, Legea stipulează expres modul de formare și aprobare a bugetului Curții.

În perioada de referință, potrivit prerogativelor care decurgeau din Legea Curții de Conturi, precum și din Programul anual al activității de audit, CCRM și-a axat acțiunile delegate prin mandatul său prioritar asupra celor mai importante domenii social-economice, efectuând per total 32 de misiuni la 433 de entități, care s-au finalizat cu aprobarea a 36 rapoarte de audit.

Pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților instituționale în realizarea mandatului și fortificarea rolului în cadrul managementului finanțelor publice, Curtea de Conturi a asigurat în anul 2017 instruirea angajaților, implementarea eficientă a ISSAI, a susținut calitatea activității instituției. De asemenea, au fost efectuate audituri-pilot, elaborat și revizuit cadrul normativ și metodologic și a fost îmbunătățită conlucrarea cu părțile interesate.

În anul 2018 continuarea implementării Planului de Dezvoltare Strategică pe anii 2016-2020 va asigura realizarea misiunii Curții de Conturi, cea de a deveni o instituție supremă de audit independentă și performantă, care răspunde exigențelor, așteptărilor și provocărilor, și, totodată, apreciată și recunoscută de partenerii naționali și internaționali.

Raportul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2017 poate fi accesat pe adresa:http://www.ccrm.md/rapoarte-de-activitate-1-22

Prezentarea