Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Prioritățile pentru anul 2020 discutate cu Direcția generală de audit V

Prioritățile pentru anul 2020 discutate cu Direcția generală de audit V

Ianuarie 17, 2020 accesari 1025

 

Noul membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) Eduard Moroșan a organizat, astăzi 17 ianuarie, o ședință de lucru cu Direcția generală de audit V, pe care o patronează.

În cadrul ședinței dl Moroșan a discutat cu auditorii Direcției generală de audit V despre realizările anului 2019. La fel, au fost anunțate prioritățile anului 2020, pentru Direcția menționată, acordând o atenție sporită planificării activității și mobilizării tuturor resurselor pentru asigurarea calității rapoartelor.

În context, la ședință au participat Ecaterina Paknehad, șef al Aparatului și Irina Babanuța, șef Serviciul control al calității. Dna Paknehad a informat despre modificările la Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern și a făcut o prezentare, în acest sens, cu scopul de a informa angajații despre schimbările în domeniul controlului intern managerial și auditul intern. De asemenea, în cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte precum, modificările în actele normative în domeniul controlului intern managerial, controlului intern general, auditului intern, Codul Etic, Carta de audit intern etc.

Ca urmare a revizuirii calității rapoartelor de audit pe anul 2019, Irina Babanuță a relatat cele mai semnificative aspecte, privind calitatea misiunilor de audit, în scopul îmbunătățirii acestora.

Menționăm că, potrivit art. 35 al Legii nr. 260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova în scopul eficientizării proceselor de audit și al îmbunătățirii rezultatelor auditului, în cadrul Curții de Conturi este stabilit un sistem de control al calității și de asigurare a calității.