Acasă / Dezvoltare instituţională / Proiectul Banca Mondială
single

Proiectul Banca Mondială

Proiectul "Consolidarea capacităţilor Curţii de Conturi a Republicii Moldova"

La 14 august 2013, Republica Moldova, în persoana Ministrului Finanţelor a semnat cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Internaţională („Banca Mondială") Acordul de grant nr. TF014332 privind finanţarea proiectului de suport prin asistenţă tehnică la Consolidarea Capacităţii Curţii de Conturi. Acordul de grant reprezintă un sprijin la continuitatea activităţilor realizate în cadrul precedentului proiect „Dezvoltarea Strategică a Curţii de Conturi", susţinut de Banca Mondială şi implementat pe parcursul anilor 2007-2011.

Obiectivul Grantului este de a spori funcția de audit public extern în Moldova, prin sporirea eficienței activității de audit și întăririi capacității Curții de Conturi. Unul dintre scopurile grantului este a susţine Curtea de Conturi, împreună cu alţi parteneri de dezvoltare, în implementarea obiectivelor Planului Strategic de Dezvoltare nou prevăzut pentru anii 2011 - 2015.

Obiectivul grantului va fi realizat prin activitățile care vizează:

  • dezvoltarea și implementarea noilor metodologii pentru auditurile financiare și a performanței ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în urma mai multor reforme întreprinse recent de către Guvern;
  • consolidarea resurselor umane și sistemelor de performanță pentru dezvoltarea eficientă și antrenarea resurselor umane în misiuni de audit;
  • sporirea capacității de a realiza un audit eficient al sistemelor de tehnologii informaţionale (IT) și obținerea competențelor specializate pentru a efectua alte tipuri de audit în domeniul IT, precum și
  • dezvoltarea sistemelor de сontrol al calității.

Un accent special este pus pe dezvoltarea în continuare a capacității Curții de Conturi de a efectua audituri ale performanței și în domeniul IT, deoarece acest lucru este deosebit de important în contextul programelor guvernamentale multiple în curs de implementare în Republica Moldova, cum ar fi programe în domeniul asigurărilor sociale, programe în domeniul TIC, siguranţa rutieră, etc, acolo unde constatările auditului financiar ordinar /de conformitate nu sunt suficiente pentru a condiţiona o schimbare a programului, iar elementele economiei, eficienței și eficacității sunt necesare pentru a fi abordate în mod explicit de un alt tip de audit. Acest lucru este, de asemenea, evidențiat de criza financiară, care a impus constrângeri bugetare în multe țări și a scos în evidenţă importanța unor cheltuieli publice eficiente. Auditurile performanței necesită crearea unor abilităţi specializate necesare având în vedere caracteristicile specifice ale fiecărui sector, iar proiectul se va concentra, printre altele, şi asupra acestor activități.