single

Proiectul ONAS

Proiectul de cooperare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova şi Oficiul Naţional de Audit al Suediei

În contextul prelungirii cooperării bilaterale,  la data de 9 ianuarie 2017 a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Oficiul Național de Audit al Suediei și Curtea de Conturi a Republicii Moldova, privind extinderea perioadei de implementare a Proiectului "Cooperarea pentru dezvoltare instituțională între Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Oficiul Național de Audit al Suediei pentru perioada 2013-2016" până la 31 decembrie 2017.

Scopul Proiectului este dezvoltarea capacităţilor CCRM de a-şi realiza mandatul şi de a-şi îndeplini în mod eficient rolul în cadrul administraţiei publice din Republica Moldova. Cadrul cooperării pentru perioada 2013-2015 este definit într-un Document de Proiect, în care sunt specificate mai multe aspecte importante ale cooperării, inclusiv obiectivele, activitățile, mecanismul de coordonare și gestionare a Proiectului, managementul riscurilor externe și interne, precum și cerinţele de raportare. ONAS va acorda CCRM asistenţă în domeniile auditului regularităţii, managementului general, relaţiilor eficiente cu Parlamentul, Guvernul, entităţile verificate, participarea la activitatea organizaţiilor internaţionale INTOSAI, EUROSAI, alte organizaţii internaţionale de profil. Activităţile concrete, care vor beneficia de susţinere vor fi convenite de către părţi în planurile anuale de implementare a Proiectului.

Pe parcursul ultimilor ani, ONAS a fost şi este partenerul CCRM pentru dezvoltarea instituţională. Cu suportul instituţiei supreme de audit din Suedia, Curtea de Conturi a perpetuat de la o structură de control spre o instituţie modernă de audit, care-şi desfăşoară activitatea în concordanţă cu standardele internaţionale şi cele mai bune practici mondiale din domeniul auditului. Primele două acorduri de colaborare dintre cele două instituţii au derulat în perioada anilor 2007-2009 şi 2010-2012.  Cel de-al treilea Proiect de cooperare a fost preconizat pentru perioada 2013-2015, fiind ulterior extins pentru 2016 și pentru 2017.

Oficiul Naţional de Audit al Suediei este instituţia supremă de audit a Suediei şi membru al organizaţiei internaţionale INTOSAI. ONAS este o instituţie independentă de audit a statului, subordonată Parlamentului, condusă de trei Auditori Generali numiţi de Parlament. Principalele sarcini ale ONAS sunt auditul financiar, auditul performanţei şi proiectele de cooperare internaţională pentru dezvoltare.

Contacte:

Responsabil de Proiect din partea Curții de Conturi:

Andrei MUNTEANU, Membru al CCRM, 

Tel.: (+373) 22 210282

Email: a_munteanu@ccrm.md