Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Proiectul raportului privind sistemul de asigurare a calității, discutat cu experții ONAS

Proiectul raportului privind sistemul de asigurare a calității, discutat cu experții ONAS

Noiembrie 27, 2019 accesari 978

O nouă misiune în cadrul Proiectului de cooperare între Oficiului Național de Audit al Suediei (ONAS) și Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a avut loc în perioada 26-27 noiembrie 2019.

Experții ONAS, Anita Nilsson și Amanda Weibull și angajații Curții de Conturi, membri ai grupului de lucru responsabil de analizarea sistemului de asigurarea a calității în carul CCRM și elaborarea raportului, au pus în discuție proiectul documentului și lacunele identificate de funcționare a acestui sistem.

Raportul este un produs al evaluării sistemului de control al calității al Curții de Conturi, activitate prevăzută la subproiectul din cadrul componentei ”Asigurarea calității/controlul calității” din cadrul proiectului CCRM-ONAS. Această componentă este focusată pe proiectarea și implementarea unui sistem de control al calității pentru toate activitățile și procesele din cadrul CCRM. Obiectivul subproiectului este de a avea un sistem de control al calității al CCRM documentat și implementat exhaustiv.

În cadrul procesului de lucru, au fost examinate cele 6 componente ale sistemului de control al calității din cadrul Curții de Conturi, potrivit standardului internațional ISSAI 140:

  1. Responsabilitățile conducerii pentru calitate în cadrul ISA
  2. Cerințele relevante de etică
  3. Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții
  4. Resursele umane
  5. Realizarea misiunii (performanța angajamentului)
  6. Monitorizarea

Autoevaluarea s-a axat pe examinarea, bazată pe risc, a lacunelor sistemului, corelate cu riscul de calitate a auditului - lacune cu nivel mediu/înalt de risc și activități care există în cadrul CCRM dar care au nivel mediu/înalt de risc. Raportul conține sinteza unor aspecte pozitive și a celor care pot fi îmbunătățite, precum și recomandări concrete. După elaborarea raportului, va fi formulat un plan de acțiuni privind soluționarea problemelor identificate.